imkanlar
13
Mar 2019
Artçı Deprem Tehlikesinin Tahminine Yönelik Yeni Bir Yöntem

Enstitümüzde yürütülen çalışmalar sonucunda, artçı deprem tehlikesinin tahmininde ana deprem ivmelerini göz önüne alabilen ve mevcut yöntemlere kıyasla daha yüksek tahmin başarısına sahip yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bu çalışma, Doç. Dr. Ufuk Yazgan ve Dr. Ziya Müderrisoğlu tarafından Tübitak 213M454 projesi kapsamında yürütülmüştür. İlgili dergi makalesi için bkz.: http://doi.org/10.1193/040617EQS061M