imkanlar
13
Mar 2019
Disk Başlıklı Ankraj Deneyleri

Enstitümüz akademik personeli Dr.Öğr.Üyesi Fatih Sütçü tarafından disk başlıklı ankrajların düşük mukavemetli betonlardaki kesme ve çekme performansının incelenmesi için çeşitli derinliklerde ekilen ankrajların testleri yapılmıştır.